Klademe důraz na dobrou komunikaci

Snažíme se komunikovat jak s vlastníky, tak s jednotlivými nájemníky. Našim zájmem je udržovat ve vašich objektech pořádek a dodržovat všechny předpisy. V případě, že tito řádně neplatí, vyzývá je naše správa nemovitostí Praha k úhradě upomínkou. Pokud nejsme úspěšní, obracíme se o pomoc na našeho právníka. Ten se již postará o další úkony.

Vyřešíme všechny administrativní záležitosti

Ke všem klientům, ale i jejich nájemníkům má naše správa nemovitostí Praha vstřícné vystupování. Snažíme se o dobrou spolupráci. Na nás se obracejí i zahraniční klienti. Orientujeme se na Italy. Pro ně zajišťujeme kompletní servis v italštině. Ten zahrnuje i překladatelské a tlumočnické práce. Pokud si hodláte naše služby objednat, dostavte se k nám a domluvíme se.